Kategorie vozidel

Základní rozdělení vozidel do kategorií

L motorová vozidla zpravidla s méně než čtyřmi koly
M motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají se pro dopravu osob
N motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají se pro dopravu nákladů
O přípojná vozidla
T traktory zemědělské nebo lesnické
S pracovní stroje
R ostatní vozidla, která nelze zařadit do výše uvedených kategorií
 

Kategorie vozidel L se člení

LA moped (dvoukolové) - zdvihový objem válců do 50 cm3 (při pohonu spalovacím motorem) a maximální konstrukční rychlost do 45 km/h při jakémkoli druhu pohonu
LB moped (tříkolka) - zdvihový objem válců do 50 cm3 (při pohonu spalovacím motorem) a maximální konstrukční rychlost do 45 km/h při jakémkoli druhu pohonu; s jakýmkoli uspořádáním kol
moped (lehká čtyřkolka) - hmotnost v nenaloženém stavu je menší než 350 kg, do čehož se nezapočítává hmotnost baterií v případě el. vozidel, dále, maximální konstrukční rychlost je nižší než 45 km/h a zdvihový objem válců je menší než 50 cm3 u zážehových motorů nebo pro jiné druhy motorů maximální čistý výkon nepřesahuje 4 kW
LC motocykl (dvoukolové) - zdvihový objem válců nad 50 cm3 (při pohonu spalovacím motorem) nebo maximální konstrukční rychlost nad 45 km/h při jakémkoli druhu pohonu
LD motocykl s postraním vozíkem (se třemi koly) - zdvihový objem válců nad 50 cm3 (při pohonu spalovacím motorem) nebo maximální konstrukční rychlostí nad 45 km/h při jakémkoli druhu pohonu; se třemi koly uspořádanými nesouměrně vzhledem ke střední podélné rovině
LE tříkolka - zdvihový objem válců nad 50 cm3 (při pohonu spalovacím motorem) nebo maximální konstrukční rychlostí nad 45 km/h při jakémkoli druhu pohonu; se třemi koly uspořádanými souměrně vzhledem ke střední podélné rovině
čtyřkolka - jiné než lehké tříkolky, jejichž hmotnost v nenaloženém stavu nepřesahuje 400 kg nebo 550 kg u vozidel určených k přepravě nákladů, do čehož se nezapočítává hmotnost baterií v případě el. vozidel a dále, u nichž maximální čistý výkon motoru nepřesahuje 15 kW
 

Kategorie vozidel M se člení

M1 vozidla, která mají nejvýše osm míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, nebo víceúčelová vozidla
M2 vozidla, která mají více než osm míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, a jejichž největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 5000 kg
M3 vozidla, která mají více než osm míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, a jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 5000 kg
 

Kategorie vozidel N se člení

N1 vozidlo, jehož největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 3500 kg
N2 vozidlo, jehož největší přípustná hmotnost převyšuje 3500 kg, avšak nepřevyšuje 12000 kg
N3 vozidlo, jehož největší přípustná hmotnost převyšuje 12000 kg
 

Kategorie vozidel O se člení

O1 přípojná vozidla, jejichž největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg
O2 přípojná vozidla, jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 750 kg, nepřevyšuje 3500 kg
O3 přípojná vozidla, jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 3500 kg, nepřevyšuje 10000 kg
O4 přípojná vozidla, jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 10000 kg
 

* Technické prohlídky a evidenční kontroly provádíme pouze na tučně označené kategorie.